10. Vezani na in

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Sicilijanski glagoli se svrstavaju u dve konjugacije; glagoli prve se završavaju na ari:

Parràri                     govoriti
Manciàri               jesti, pojesti
Fumàri               pušiti, ispušiti

    Glagoli druge konjugacije se završavaju na iri:

Ricìviri             primati, primiti
Scrìviri              pisati, napisati

Rispùnniri          odgovarati,

                            odgovoriti     Finìri             završavati (se),       

                           završiti (se)
Sippillìri        sahranjivati,

                           sahraniti
Durmìri            spavati

Neki od ovih glagola mogu trpeti promenu mesta akcenta bez promene značenja:
Durmìri, dòrmiri (spavati); suffrìri, sòffriri (patiti [od], podnositi, podneti); murìri, mòriri (umirati, umreti); gudìri, gòdiri (uživati)

Iu parru Siciliànu                          Ja govorim sicilijanski
Tu finìsci di parràri                       Ti završavaš s pričanjem
Iddu dormi ora                              On spava sada
Nuiatri mànciamu ancòra            Mi još jedemo
Vuiatri parràti cu idda                 Vi razgovarate sa njom
Iddi finìscinu di travagghiàri        Oni završavaju sa radom

 

 

        Sprezanje glagolâ parràri i durmìri:

                                                 Indikativ
                                                                                         Prezent

Parru       govorim               dormu      spavam      
parri         govoriš                dormi       spavaš     
parra         govori                 dormi       spava
parràmu    govorimo            durmèmu   spavamo   
parràti       govorite              durmìti      spavate   
pàrranu     govore                dòrminu     spavaju   

                                                                    Imperfekat

Parràvu        govorah                  durmìvi         spavah
parràvi         govoraše                 durmìvi         spavaše 
parràva        govoraše                 durmìva        spavaše
parràvamu   govorasmo              durmèvamu  spavasmo  
parràvavu    govoraste                durmèvavu    spavaste  

parràvanu    govorahu                durmìanu       spavahu 

U sicilijanskom jeziku se futur retko koristi, mesto njega se upotrebljava indikativ prezenta:

Si Diu voli e campàmu dumàni nni vidèmu
Ako da Bog i  poživimo, sutra ćemo se videti

                                                    Blisko prošlo vreme

                        Àiu parràtu         Govorio sam         Àiu durmùtu         Spavao sam

                                                    Udaljeno prošlo vreme

Parrài            govorih                       durmì                  spavah
parràsti          govori                        durmìsti              spava
parro`            govori                         durmìu               spava

parràmu        govorismo                  durmèmu            spavasmo

parràstivu      govoriste                    durmìstivu         spavaste
parràru          govoriše                     durmèru             spavaše

                                                         Blisko pretprošlo vreme

                Avìa parratu bio(bila) sam govorio(govorila), avìa durmutu bio(bila) sam spavao(spavala),   

                bejah govorio(govorila), beh govorio(govorila)   bejah spavao(spavala), beh spavao(spavala)

 

                                                       Konjunktiv


                                                         Prezent

                    Isti je kao i indikativ prezenta.

                                            Imperfekat

Parràssi         govorim         durmìssi          spavam  
parràssi         govoriš           durmìssi          spavaš                           parràssi         govori            durmìssi          spava                  parràssimu    govorimo      durmìssimu     spavamo 
parràssivu      govorite        durmìssivu      spavate 
parràssiru      govore          durmìssiru       spavaju 

                                                           Blisko prošlo vreme

            Avìssi parràtu     (da) sam govorio(govorila)             Avìssi durmùtu    (da) sam spavao(spavala)

                                                   

                                                           Mogući način
                                                            Prezent

Parrirìa            govori|o(-la)    bih        durmirìa  spava|o(-la)    bih                     
Parrirìssi          govori|o(-la)     bi           durmirìssi  spava|o(-la)     bi          
Parrirìa            govori|o(-la, -lo)   bi       durmirìa       spava|o(-la, -lo)   bi
Parrirìamu       govori|li(-le)   bismo  durmirìamu  spava|li(-le)   bismo      
Parrirìavu        govori|li(-le)   biste        durmirìavu    spava|li(-le)   biste
Parrirìanu        govori|li(-le, -la)  bi       durmirìanu    spava|li(-le, -la)  bi

                                                                     Prošlo vreme

        Avirrìa parràtu  govori|o(-la)  bih        Avirrìa durmùtu   spava|o(-la)  bih 

                                                                Imperativ

Parra (tu)        (ti)  govori         Dormi             spavaj    
Parràti (vui)    (vi)  govorite     Durmìti          spavajte      

                                  Infinitiv
                                         Sadašnji

                       Parràri       Govoriti                      Durmìri               Spavati

                                                               Prošli

Avìri parràtu  ne može se prevesti na srpski(nun si pò traduciri in serbu)  Avìri durmùtu  -''-

                                                       Particip
                                                                        Prošli

 Parràtu  Govori|o(-la, -lo, -li, -le), govoren(-a, -o, -i, -e)  Durmùtu   Spava|o(-la, -lo, -li, -le) 

                                                                       Gerund
                                                                       Sadašnji

                    Parrànnu                 Govoreći                        Durmènnu             Spavajući

                                                                        Prošli

                    Avènnu parràtu       Govoriv(ši)                 Avènnu durmùtu     Spavav(ši)

 

Evo nekoliko glagola koji se sprežu kao glagol parràri:

manciàri                jesti, pojesti
amàri                     voleti
truvàri                   nalaziti, naći
sunàri                    svirati, zvučati, zazvučati,

                                 zvoniti, pozvoniti
ciatiàri                   disati
fumàri                   pušiti, ispušiti
ammazzàri            ubijati, ubiti
travagghiàri          raditi

Evo nekoliko glagola koji se sprežu kao durmìri:

rìdiri                      smejati se, nasmejati se
finìri                      završavati (se), završiti (se)
gudìri                     uživati
murìri                     umirati, umreti
esìstiri                    postojati
cògghiri                  žeti, požnjeti
sèntiri                     čuti, osećati, osetiti
prèmiri                   pritiskati, pritisnuti

 

U sicilijanskom, kao i u ma kom drugom jeziku, postoje nepravilni glagoli. Ovi glagoli menjaju završetak mnogo puta kroz sprezanje. Jedini način da se zna koji su jeste da se nauče napamet. Ovde navodimo nekoliko njih i sprežemo jedan par da bi dali primer kako se ponašaju kroz sprezanje:

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Diri (kazati, reći), vèniri o vinìri (dolaziti, doći), sapìri (znati, saznati), vulìri (hteti), putìri (moći), didùciri (dedukovati), iri (ići, otići), dari (davati, dati), vidìri (videti) itd.

Sprezanje glagolâ vèniri ili vinìri (dolaziti, doći) i vulìri (hteti):

                                    Indikativ
                                                             Prezent

Vegnu             dolazim          vògghiu          hoću  
veni                 dolaziš           voi                   hoćeš
veni                 dolazi             voli                  hoće
vinèmu            dolazimo       vulèmu            hoćemo  
vinìti                dolazite         vulìti                hoćete 
vennu              dolaze            vonnu              hoće

                                                 Imperfekat

vinìa               dolažah            vulìa               hoćah
vinèvi             dolažaše          vulèvi              hoćaše
vinìa               dolažaše          vulìa               hoćaše
vinèvamu       dolažasmo       vulèvamu       hoćasmo
vinèvavu         dolažaste        vulèvavu         hoćaste
vinèvanu         dolažahu        vulèvanu         hoćahu

                                                        Blisko prošlo vreme

Aiu vinùtu    dolazi|o(-la) sam,       aiu vulùtu hte|o(-la) sam

                         doš|ao(-la) sam       
ài vinùtu    dolazi|o(-la) si,              ài volùtu   hte|o(-la) si

                        doš|ao(-la) si       
avi vinùtu   dolazi|o(-la, -lo) je,     avi vulùtu  hte|o(-la, -lo) je

                        doš|ao(-la, -lo) je
avèmu vinùtu   dolazi|li(-le) smo,   avèmu vulùtu  hte|li(-le) smo 

                        doš|li(-le) smo
avìti vinùtu    dolazi|li(-le) ste,        avìti vulùtu  hte|li(-le) ste

                         doš|li(-le) ste
ànnu vinùtu  dolazi|li(-le, -la) su,    ànnu vulùtu  hte|li(-le, -la) su

                         doš|li(-le, -la) su

                                                   Udaljeno prošlo vreme

Vinni        dođoh               vosi            htedoh, hteh  
vinìsti       dođe                 vulìsti         htede, hte 
vinni         dođe                 vosi            htede, hte     
vinnìmu    dođosmo          vòsimu       htedosmo, htesmo  
vinìstivu    dođoste           vulìstivu      htedoste, hteste  

vinnìru      dođoše            vòsiru          htedoše, hteše 

                                                            Blisko pretprošlo vreme

              Avìa vinùtu  bio(bila) sam dolazio(dolazila),         Avìa vulùtu  bio(bila) sam hteo(htela),

                                  bejah dolazi|o(-la), beh dolazi|o(-la),                   bejah hteo(htela), beh hteo(htela)

                                   bio(bila) sam došao(došla),

                                     bejah  doš|ao(-la), beh  doš|ao(-la)

                                        Konjunktiv

                                               Prezent

Isti je kao i indikativ prezenta. 

                                                          Imperfekat                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vinìssi          dođem, dolazim    vulìssi   htednem, hoću
vinìssi           dođeš, dolaziš       vulìssi    htedneš, hoćeš       
vinìssi           dođe, dolazi          vulìssi   htedne, hoće          

vinìssimu  dođemo, dolazimo vulìssimu htednemo,

                                                                     hoćemo
vinìssivu    dođete, dolazite  vulìssivu  htednete, hoćete         
vinìssiru       dođu, dolaze       vulìssiru  htednu, hoće        

                                                            Blisko prošlo vreme

                        Avìssi vinùtu   (da) sam dolazio(dolazila),       Avìssi volùtu  (da) sam hteo(htela)  

                                                                  (da) sam došao(došla)

                                                                Mogući način                              

                                                Prezent   

vinirrìa     dolazi|o(-la) bih, doš|ao(-la) bih                 vurrìa hte|o(-la) bih

vinirrìssi   dolazi|o(-la)  bi, doš|ao(-la) bi                    vurrìssi  hte|o(-la) bi    

vinirrìa      dolazi|o(-la, -lo) bi, doš|ao(-la, -lo) bi       vurrìa  hte|o(-la, -lo) bi       

vinirrìamu  dolazi|li(-le)  bismo, doš|li(-le) bismo     vurrìamu  hte|li(-le) bismo 

vinirrìavu   dolazi|li(-le) biste, doš|li(-le) biste           vurrìavu  hte|li(-le) biste        

vinirrìanu     dolazi|li(-le, -la)  bi, doš|li(-le, -la) bi    vurrìanu  hte|li(-le, -la) bi      

    

                                                                     Prošlo vreme

            Avirrìa vinùtu  dolazi|o(-la) bih, doš|ao(-la) bih    Avirrìa volùtu  hte|o(-la) bih   

                                                                  Imperativ

Veni        dolazi, dođi             voi              htedni  
Vegna      neka dođe               vògghia      neka htedne   
Vinèmu   dolazimo, dođimo   vulèmu      htednimo   
Vinìti       dolazite, dođite       vulìti          htednite    
Vègnanu  neka dođu              vògghianu  neka htednu    

 

 

 

                                                                      Infinitiv

                                                                       Sadašnji

                             Vinìri             Dolaziti, doći             Vulìri         Hteti                                                                                                                                                                                                                                           .                                                              

                                                                  Prošli                                                                                                                                                                  

Avìri vinùtu  ne može se prevesti na srpski(nun si pò traduciri in serbu)  Avìri vulùtu   -''-  

                                                                     

                                                                      Particip

                                                                         Prošli

          Vinùtu Dolazi|o(-la, -lo, -li, -le), doš|ao(-la, -lo, -li, -le) Vulùtu  Hteo(htela, htelo, hteli, htele)  

                                                                      Gerund

                                                                       Sadašnji

            Vinènnu                  Dolazeći                           Vulènnu               Hoteći           

                                                                       Prošli

            Avènnu vinùtu        Dolaziv(ši), došav(ši)     Avènnu vulùtu     Htev(ši)   

 

 

Pi cummintari ha trasiri Trasi

Login

Sundaggiu

Liggi Rigiunali Lingua siciliana. Chi ni pensi?

Talia risultati

Loading ... Loading ...

Tag

bibliografia pi lu studiu du sicilianu Select Section Briscula 'n-cincu Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie sicilia Corso di lingua e letteratura sicilianaCORSO di LINGUA e LETTERATURA SICILIANA Coordinato da Salvatore Di Marco Il dialetto siciliano fra le lingue dei popoli. conferenze tematiche. 1 - LINGUA E DIALE cultura popolare siciliana Cunta un cuntu detti siciliani dialetto Diffirenzi principali ntra i parrati siciliani: Varii diffirenzi fonuloggichi ibridismo e tautologia ibrida nel siciliano IL PROGETTO ABRACADABRA PER LA DIFFUSIONE DELLE LINGUE NON DOMINANTI NELLA SCUOLA Il Siciliano: Dialetto o lingua?lingua La lingua siciliana attraversu li seculi leggi per la tutela del siciliano Libbra in sicilianu Lingua madre Lingua Siciliana lingua siciliana propria Lingua Siciliana Unificata (LSU) linguistica NAT SCAMMACCA nel siciliano di Marco Scalabrino nuovo gruzzoletto di voci arabo - sicule Nutizii odissea traduzione in siciliano old french medeme in sicilian Per lo studio del siciliano e...chi vò cchiù? POEMS proverbi siciliani proverbs PUISII Select Category Select Section sicilia Sicilian language: an overview siciliano Si vutassi pi mia...inchiesta supra a pulitica linguistica in Siciliapolituca Siziuni Culturali Studi siciliani: lu discursu pi na cattrida univirsitaria teatro siciliano Tiatru i tradizioni culturali Tu i u sicilianu Ultimi nutizii Un cumpenniu di ortugrafia siciliana Compendio di lingua siciliano Universal declaration of linguistic rights

Galleria fotografica

Accedi |